Bel Fıtığı (Disk Hernisi) ve Bel Ağrısı

Bel fıtığı kişiden kişiye değişmekle birlikte aslında sanılandan daha az bel ağrısına etkisi olduğu yapılan çalışmalarla belirtilmiştir. Bel ağrılarının %3’ü bel fıtığından kaynaklandığı öngörülmektedir. Temelde bel fıtığı biyomekanik yük dağılımının standarttan sapması sonucu ortaya çıkan bir neticedir. Burada en önemli şey bu duruma neden olan sebeplerin giderilmesidir. Yani omurgaya binen yüklerin dengelenmesi çok önemlidir. Aksi halde yapılan cerrahilerde sonrasında bel fıtığının nüksetmesi kaçınılmazdır. Nitekim yapılan çalışmalar bu tezi destekler niteliktedir. Birçok vaka birkaç kez cerrahiye ihtiyaç duymaktadır. Hatta bazı vakalarda cerrahiye rağmen ağrı ve yakınma bölgelerinin geçmediği kimi vakalarda ağrıların eskisinden daha fazla olabileceği belirtilmektedir.

Cerrahi sonrası gelişebilecek düşük ayak sendromu gibi risklerde bulunmaktadır. Bel fıtığı için bütün dünyada kabul gören yaklaşım öncelikle tedavi edilmeye çalışmaktır. Yani tedavi denenmeden cerrahi yapılmamalıdır. Ameliyatsız iyileşebilmek mümkündür. Bu tedaviyi yapan uygun bir fizyoterapist, osteopat ya da bu konuda uzman doktor bu tarz tedavi yaklaşımını göstermektedir. Bel fıtığının iyileşmesine yardımcı kullanılabilecek teknikler manuel terapi, kuru iğneleme, akupunktur ve benzeri Fizik tedavi uygulamalarıdır. Egzersiz ve fiziksel aktivite iyileşme için çok önem arz etmektedir.
Bel ağrılarının en önemli nedeni kas iskelet sistemi şikayetleridir. Kas sıkışmaları, sakroiliak eklem blokajı, c1 ( atlas) yani birinci omur asimetrisi, skolyoz bel ağrısına neden olabilir. Obezite veya kilo değişiklikleri bel ağrısına sebep olabilir. Buradaki durum analiz edilecek olursa omurganın duruşu ve kas kuvvetinin dengesizleşmesinden kaynaklanmaktadır. Bel ağrısı iç organ kaynaklıda olabilir. Böbrek kaynaklı bel ağrısı bağırsak kaynaklı bel ağrısı kabızlık kaynaklı bel ağrısı olabilir. Prostat problemleri tuvalet alışkanlığı dahi bel ağrısı yapabilir. 
Hareketsizlik omurga kas iskelet ve iç organlar için çok büyük bir tehdittir. Çünkü omurgamızda iç organlarımızda harekete dayalı dizayn edilmiştir. Egzersiz, fiziksel aktivite ve spor omurga sağlığımız açısından çok önemlidir.
Günlük yaşamımızda yaptığımız hareketler; ağır bir şey kaldırma ağır bir yük itme vücut fizyolojine uygun yapılmadığı takdirde bel ağrısı veya bel fıtığına neden olabilir. Mesleki faktörlerde vücut dinamiği ve fizyolojisini olumsuz etkileyebilir. Masa başı çalışanlar, ağır iş grubunda çalışanlar sabit pozisyonda çalışanlarda omurga ciddi travmalara maruz kalır ve bunun neticesinde bel boyun ağrıları bel boyun fıtıkları oluşabilir.


Netice olarak her bel ağrısı bel fıtığı değildir. Her bel fıtığı ağrı yapacak da değildir. Ama omurganıza iyi bakmazsanız veya bu konu için profesyonel destek almazsanız bu tür olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Profesyonel eğitimli uzmanlarla diyalog kurmadan hemen cerrahi düşünülmemelidir. Hastanın yakınmalarını gerekçeleri iyi irdelenmelidir. Bel fıtığı her bel bacak ağrısının gerekçesi değildir. Bu yüzden bazı cerrahiler başarısız olmaktadır. Tedavinin sonuç vermediği veya kuvvet kaybı oluşan vakalar travmatik (trafik kazası, düşme, çarpma vb. durumlar)  vakalar cerrahi için aday olabilir. Ama bel şikayetleri büyük çoğunlukta kas iskelet dinamikleri içinde çözüme kavuşturulabilir.