Erkek Sağlığı Cinsel Terapi

Cinsel sorunlar çeşitli fiziksel ve psikolojik etkenlerden kaynaklanmaktadır.Sertleşme (ereksiyon disfonksiyonu) , prematüre ejekülasyon (erken boşalma) gibi sorunlarda cinsel terapi uygulanmaktadır.Kliniğimizde gerekli eğitime ve beceriye sahip olan pelvik taban fizyoterapisti bulunmaktadır. Fizyoterapistler genellikle fiziksel fonksiyonu düzenlemek, hareket kabiliyetini artırmak, ağrıyı hafifletmek ve daimi fiziksel yetersizliği önlemek ya da sınırlandırmak için eğitim alırlar, hâlbuki pelvik tabanı terapistleri özellikle pelvik taban işlev bozukluğunun değerlendirilmesi ve terapisinde yönelik spesifik bir eğitime sahiptirler.

Pelvik tabanı kas sisteminin anatomisini ve işlevini, iç organların desteklenmesinde ve cinsel işlevin en iyi duruma getirilmesinde oynadığı rolü gözden geçirmektedir. Pelvik tabanı kas bozukluğunun düşük ya da yüksek tonus bozukluğu olarak sınıflandınldığı belirtir. Pelvik taban gevşekliği ve kas güçsüzlüğünün olduğu durumlarda düşük tonus bozukluğu görülür ki bu da cinsel ilişki sırasındaki derin disparoniye neden olur. Yüksek tonus bozukluğu, pelvik taban kas tonusunun artması olarak tammlanır, genellikle derin disparoninin yanı sıra yüzeysel disparonide ve vajinismuslu kişilerde görülür.

Cinsel ağrı bozukluklarının terapisinde pelvik tabanı terapistleri, anatomik ve fizyolojik eğitim, bilişsel-davranışçı müdahaleler, pelvik tabanı kasının güçlendirilmesine yönelik iyileştirici öneriler, gevşeme egzersizleri, ağrıyı hafifletmek ve dokunun hareketliliğini artırmak için geçici terapi yöntemleri sunabilirler. Bazı durumlarda pelvik taban fizyoterapistleri orgazmın şiddetini artırmada bile başarı kaydetmişlerdir.

Pelvik taban terapisti tarafından yapılan ilk değerlendirme, ağrının ne zaman ve nerede oluştuğunu, yüzeysel mi yoksa derinde mi olduğunu, uyarılma mı yoksa orgazmla mı ortaya çıktığını ve ağrının nasıl giderilebildiğini (giderilip giderilmediğini) belirlemeyi içerir. Asıl işlev bozukluğunun pelvik tabanında olduğunu gösterebildiği için idrar kaçırmayla ilgili sorular da değerlendirmeye dâhil edilir. Ayrıca pelvik taban fizyoterapisti kapsamlı bir kas-iskelet sistemi ve pelvik tabanı değerlendirmesi yapar, danışanın vücut pozisyonunu, solunumunu ve yürüyüş şeklini inceler. Dikkatli bir değerlendirme, pelvik ve lumbar eklemlerinin direncini, uzunluğunu ve hareket kabiliyetini, bunun yanı sıra pelvis ve kalça çevresindeki kas sistemini kapsar.

Terapi; eğitim, manuel terapi ve ev egzersizlerinden oluşur. Bazı durumlarda, levator ani hipertonusunu ve pelvik ağrısını azaltmak için pelvik taban biyogeribildirimi ve pelvik tabanı elektriksel uyarımı önerilir.Terapi cinsel sorunlarda payı olan ve bunları devam ettiren ilişkisel ve durumsal etkenlerin değerlendirilmesini içerir. İdeal olan, danışanların onları zayıf düşüren ve sıkıntıya sokan cinsel ağrının ve isteksizliğn üstesinden gelmelerine yardımcı olmaktır.